Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
A marketing alapjai Markalap
Adatbázis- és szoftverfejlesztés Adszoft fejl
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat Adszoft fejl gy
Adózás gyakorlat Adozas gy
Adózási alapismeretek Adozasi alap
Általános statisztika Alt Stat
Angol célnyelvi civilizáció ACC
Angol nyelv Ang
Angol nyelv emelt Ang em
Áruforgalom Aruf
Áruforgalom gyakorlata Aruf gyak
Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Uzl terv
Biológia Bio
Biológia – egészségtan Bio-Et
Biológia emelt Biol em
Diákvállalkozás Diakvall
Dráma és tánc DráTá
Egyházi Ének Egyhén
Életvitel és gyakorlat Életv gy
Emberismeret és etika Embism Et
Ének-zene Én
Ének-zene emelt Ée
Fizika Fiz
Fizika emelt Fiz em
Foglalkoztatás I. Foglalk 1
Foglalkoztatás II. Foglalk 2
Földrajz Földr
Földrajz emelt Föld em
Gazdasági és jogi alapismeretek Gazdjog alap
Gyógytestnevelés Gyógytestn
Hálózati ismeretek I. Haloism1
Hálózati ismeretek I. gyakorlat Haloism1 gy
Hálózati ismeretek II. Haloism2
Hálózati ismeretek II. gyakorlat Haloism2 gy
Hálózati operációs rendszerek Halo opr
Hálózati operációs rendszerek gyakorlat Halo opr gy
Hon és népismeret Hon népism
Információtechnológiai alapok Infotech alap
Információtechnológiai gyakorlat Infotech gyak
Informatika Inf
Informatika emelt Inf em
IT hálózat biztonság IT halobizt
IT hálózat biztonság gyakorlat IT halobizt gy
Kémia
Kémia emelt Kém em
Készletgazdálkodás gyakorlat Keszlgazd gy
Környezetismeret Körny
Közlekedés- és gazdaságföldrajz Kozlgazd foldr
Logisztika Log
Magyar irodalom Irod
Magyar nyelv Ny
Magyar nyelv és irodalom M ny és irod
Magyar nyelv és irodalom emelt Magy em
Marketing a gyakorlatban Mark gy
Matematika Mat
Matematika emelt Mat e
Mozgókép és médiaismeret Méd
Munkahelyi egészség és biztonság Mueb
Munkaszervezési gyakorlat Munkasz gyak
Munkaszervezési ismeretek Munkasz ism
Művészetek Műv
Művészetek/Ének-Zene Művének
Művészetek/Vizuális kultúra Művizku
Német nyelv Ném
Német nyelv emelt Ném em
Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás Nemzetk szall
Orosz nyelv Or
Osztályfőnöki Osztf
Pénzügy gyakorlat Pénzugy gy
Pénzügyi alapismeretek Penzugy alap
Rajz és vizuális kultúra Rajz vk
Raktározás Raktar
Raktározás gyakorlata Raktar gy
Református hit- és erkölcstan Refhit
Statisztika gyakorlat Stat gy
Szakmai tárgyak emelt Szakmai em.
Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat Szallitm gy
Számvitel gyakorlat Szamv gy
Számviteli alapismeretek Számv alap
Tánc és dráma Tanc dr
Tanulásmódszertan és önismeret Tanmonism
Társadalomismeret Tarsism
Társadalomismeret felkészítő Tarsism felk
Természetismeret Termism
Természetismeret és egészségtan Termism et
Testnevelés és sport Test sport
Történelem Tört
Történelem emelt Tört em
Történelem és állampolgári ismeretek Töáp
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Törttársáll
Ügyviteli gyakorlatok Ugyv gy
Üzleti kommunikáció Üzl komm
Üzleti tevékenység a gyakorlatban Uzletitev gy
Vezetési ismeretek Vez ism
Vizuális kultúra Vizku
Vizuális kultúra emelt Viz e

Újdonságok

Kapcsolat

  • Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
    5310 Kisújszállás, Széchenyi utca 4.
  • (+36) 59-520-648

Fényképalbum